Print

Print


This msg (explaining my e-mail silence to friends) is going out on several
domestic and foreign lists. Please skip to *** to read English version. mg

 =========================================================================

Freagród do thcht a luaithe is is féidir liom (tá mo bhosca poist ag cur
thar maoil inniu). Cuireadh obann Dé Máirt seo caite chun seal gairid
saoire a chaitheamh san Íoslainn ba chúis le mo ríomhthost:-) gan choinne
thar an deireadh seachtaine. Níor fhéadas gan an deis sin a thapú, tharla
ticéidí ag imeacht cuíosach saor, agus cara le cara liom i ndiaidh
eochracha a tí a chur tríd an bpost chugam. Tír álainn. Pobal crúógach,
cróga, cúirtéiseach. Gura fada buan iad. mg

***

I'll respond to your msg as soon as I can (my mailbox is overflowing
today). A sudden invitation of last Tuesday to take a short holiday in
Iceland is the reason for my unannounced online silence over the weekend. I
couldn't resist the opportunity, with bargain tickets on offer, and a
friend of a friend having put the keys to her house in the post to us. A
lovely country. Busy, brave and courteous people. Long life to them. mg

--
Marion Gunn <[log in to unmask]>