Print

Print


Cùrsa sa' Ghàidhlig Éireannach don fheadhainn aig a bheil Gàidhlig na h-Alba

An Chrannóg, Gaoth Dobhair, Tír Chonaill, 6 - 10 den t-Sultain 1999

Cosgais: STG£250 air a' chùrsa, turasan, leabaidh agus breacaist (seòmar
dhut féin), dinnear a h-uile feasgar anns a' taigh òsda.

Seo a' sgìre far an d'àrachadh Clannad, Altan, Enya, Cathal Ó Searcaigh, etc.

Fiosrachadh bho: [log in to unmask]

Ri taic bho Iomairt Chaluim Chille