Print

Print


Ridseird, (??)
>Le˛dhasach a' bruidhinn air pr˛gram Choinnich MhicIomhair o chionn
ghoirid, is iad a' deasbad mu >dhreach ¨r air Urnaigh an Tighearna a
thathar air toirt a-mach;
>"DŔ am feum a bha sin supposed to dhŔanamh?"
>Ridseard

:-)

Tapadh leat,
Cailean