Print

Print


A Dheborah,

Is tric a chuala mi e!

Seumas

At 17:59 10/12/98 -0800, you wrote:
>A Sheumais,
>
>> Cumhnich "Oh what's that head
>> doing on my pillow where mine ought to be..etc. C dhiubh, bha na rannan
>> anns a'Bheurla agus bha an sist anns a'Ghidhlig. Chan eil chuimhn'agam
>> air an sist an drsda, ach tha cuimhn' agam gun do thoisich e: 'S iomadh
>> rud a chunna mi...
>
>Tha ran coltach ris an fhear seo ris an canar "Three Nights Drunk" as
>Carolina a tuath!  A bheil thu elach air?
>
>Tha a' chiad rann ag rdh:
>
>Well the first night when I come home so drunk I couldn't see
>Found a horse in the stable where my horse ought to be
>
>'s mar sin air adhart....
>
>Gobnait
>