Print

Print


>Ta mise úr-nua ar an liosta seo. nollaig shona daoibh
>uilig agus Bliadhna Ur mhath.
>Annraoi
  Agus dhuit fhe/in Annraoi. Saoilim gur Eireannach thu
o/ do chuid Gaedhilge. Is Eireannach mise cuideachd.
Brian MacLochlainn