Print

Print


Bidh esan a leughadh an-seo ann an Lunnainn feasgar Shathairne aig Oidhche
Litreachas Comunn na Gàidhlig an Lunnainn.

Cecil.

At 10:21 12/02/98 +0000, you wrote:
>Thuirt Przemek:
>
>> A bheil fhios agaibh co a\s a tha Iain Mac a'Ghobhainn ?
>
>Se Leodhasach a th'ann ach tha e a fuireach ann an Taigh an Uillt.
>
>Aonghas
>
>
>Attachment Converted: "d:\cecil\eudora\cecil\attach\RFC822141.TXT"
>