Print

Print


Hi Elaine,

The resource is working fine here as well.

Kind regards,
RoseRose Buttimer | Electronic Resources Librarian | Boole Library | University College Cork | College Road | Cork | T12 ND29 | Ireland
e.    [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> | t.    +353 21 490 2085


From: HEAnet User Group for Librarians - Discussion List [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Assumpta Byrne
Sent: 17 November 2017 12:45
To: [log in to unmask]
Subject: Re: Loss of access Westlaw.co.uk

Hi Elaine

Same here as Simon reports.


Assumpta Byrne
Systems Librarian
Library
Athlone Institute of Technology
Dublin Rd.
Athlone
Co. Westmeath
Ireland
Tel.: 353 (0)90 6442592
Web: http://library.ait.ieFrom: HEAnet User Group for Librarians - Discussion List [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Elaine Doherty
Sent: 17 November 2017 12:41
To: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Subject: Re: Loss of access Westlaw.co.uk

Dear Simon,

Many thanks its helpful to hear this.

Elaine

From: HEAnet User Group for Librarians - Discussion List [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Simon Perry
Sent: 17 November 2017 12:38
To: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Subject: Re: [LIR-L] Loss of access Westlaw.co.uk

Hi Elaine,

Didn't get any reports during the week and seems ok now.

Regards, Simon

Simon Perry
Systems Librarian
Institute of Technology Carlow
Kilkenny Road
Carlow R93 V960

T: 059 917 5766

From: HEAnet User Group for Librarians - Discussion List [mailto:[log in to unmask]] On Behalf Of Elaine Doherty
Sent: 17 November 2017 12:26
To: [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]>
Subject: Loss of access Westlaw.co.uk

Hi,

Anyone else lost access to Westlaw.co.uk this week?
Both proxy and ip recognition.

Not feeling the love from customer support

E


````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````````
Elaine Doherty
Office Hours: Tues-Friday 8.00-4.00

Address:
Library Services
Dublin Institute of Technology
143-146 Rathmines Road
Dublin 6

www.dit.ie/library<http://www.dit.ie/library>This email originated from DIT. If you received this email in error, please delete it from your system. Please note that if you are not the named addressee, disclosing, copying, distributing or taking any action based on the contents of this email or attachments is prohibited. www.dit.ie<http://www.dit.ie/>

Is ó ITBÁC a tháinig an ríomhphost seo. Má fuair tú an ríomhphost seo trí earráid, scrios de do chóras é le do thoil. Tabhair ar aird, mura tú an seolaí ainmnithe, go bhfuil dianchosc ar aon nochtadh, aon chóipeáil, aon dáileadh nó ar aon ghníomh a dhéanfar bunaithe ar an ábhar atá sa ríomhphost nó sna hiatáin seo. www.dit.ie<http://www.dit.ie/>

Tá ITBÁC ag aistriú go Gráinseach Ghormáin - DIT is on the move to Grangegorman<http://www.dit.ie/grangegorman>


This email originated from DIT. If you received this email in error, please delete it from your system. Please note that if you are not the named addressee, disclosing, copying, distributing or taking any action based on the contents of this email or attachments is prohibited. www.dit.ie<http://www.dit.ie/>

Is ó ITBÁC a tháinig an ríomhphost seo. Má fuair tú an ríomhphost seo trí earráid, scrios de do chóras é le do thoil. Tabhair ar aird, mura tú an seolaí ainmnithe, go bhfuil dianchosc ar aon nochtadh, aon chóipeáil, aon dáileadh nó ar aon ghníomh a dhéanfar bunaithe ar an ábhar atá sa ríomhphost nó sna hiatáin seo. www.dit.ie<http://www.dit.ie/>

Tá ITBÁC ag aistriú go Gráinseach Ghormáin - DIT is on the move to Grangegorman<http://www.dit.ie/grangegorman>
Tá an t-eolas atá le fáil sa ríomhphost seo faoi iontaoibh agus tá sé ceaptha le haghaidh aird an fhaighteora bheartaithe/na bhfaighteoirí beartaithe amháin. Más rud é go bhfuair tú an ríomhphost seo go hearráideach, ná húsáid agus ná tarchuir é ar mhaithe le haon chuspóir, le do thoil; ina áit sin cuir ar an eolas muid láithreach agus scrios gach cóip den ríomhphost seo ó do chóra(i)s ríomhaireachta. Ach amháin sa chás gur comhaontaíodh a leithéid go sonrach ag ár n-ionadaí údaraithe, is le húdar an ríomhphoist amháin na tuairimí a chuirtear in iúl ann, agus ní léiríonn siad tuairim ná ní chuireann siad ceangal ar aon chaoi eile ar Institiúid Teicneolaíochta Bhaile Átha Luain. Déan teagmháil le [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> nó cuir glao ar 090 6468000. The information contained in this email is confidential and is designated solely for the attention of the intended recipient(s). If you have received this email in error, please do not use or transmit it for any purpose but rather notify us immediately and delete all copies of this email from your computer system(s). Unless otherwise specifically agreed by our authorised representative, the views expressed in this email are those of the author only and shall not represent the view of or otherwise bind Athlone Institute of Technology. Contact [log in to unmask]<mailto:[log in to unmask]> or telephone 090 6468000.