Print

Print


Chuig baill <[log in to unmask]>, 
<[log in to unmask]> 7 <[log in to unmask]>.

Bhítost meandair ag lón gnó Fhoras Gnó na hÉireann inniu mar ómós do 
mháthair Éarlamh FGÉ. Bhí Emer Í Chuív pósta ar dhuine de laochra móra 
léann na Gaeilge, mar atá, an tOllamh Brian Ó Cuív, nach 
maireann.Ofráladh Aifreann Gaeilge le cantaireacht ghlan Laidine inniu 
ar a son i Séipéal Mhuire, Droichead na Dothra, áit ar ghlac sí a chéad 
comaoineach agus í ina cailín óg.Ar dheis Dé go raibh an lánúin sin a 
thug dea-shampla do chách maidir le saol umhal Críostaí, le cothú an 
léinn agus le cur chun cinn na Gaeilge lena linn.
mg

-- 
Marion Gunn * eGteo (Estab.1991)
27 Páirc an Fhéithlinn, Baile an
Bhóthair, An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath, Éire/Ireland.
*[log in to unmask]  *[log in to unmask]  *