Print

Print


Ní hea, /'fʲlʲiəʃ/, má thuigeann tú IPA. Go díreach mar 'flia', ach le S
caol ar an dheireadh.


Íosac

2012/1/10 Dennis King <[log in to unmask]>

> Isaac M. Davis wrote:
>
>  Déarfainn féin 'Fliais' nó rud éigin mar sin.
>>
>
> "Flis" mar sin?  Ní dóigh liom go mbeadh an fuaimniú fli-is, le dhá
> shiolla agus séanas idir an dá ghuta, de réir gnás na Gaeilge.
>
> Dennis
-- 

"As I would not be a slave, so I would not be a master."
—Abraham Lincoln