Print

Print


Isaac M. Davis wrote:

> Déarfainn féin 'Fliais' nó rud éigin mar sin.

"Flis" mar sin?  Ní dóigh liom go mbeadh an fuaimniú fli-is, le dhá  
shiolla agus séanas idir an dá ghuta, de réir gnás na Gaeilge.

Dennis