Print

Print


A bheil ainm (sgriobhta) ann a riochdas Ghaidhlig air fád? Ainm a fhreagaireas ri sgriobhadh ann an Gaidhlig na h-Eireann  neo ann an Gaidhlig na h-Alba. Direach mar a tha an teirm "English" a' seasamh ann an "Hiberno-English" air barrachd na cainntean Shasannach agus Beurla na Banrighinn airson cainnt Teutonachd nan Eilean seo .

P