Print

Print


Is maith sin, a Chris! (Urraíocht fhial, gan aon agó.)

Á scaipeadh seo ar na r-ghrúpaí seo a leanas:
<[log in to unmask]>
<[log in to unmask]>
<[log in to unmask]>.

Foinse: IBI <[log in to unmask]>.
mg


Scríobh 26/07/2011 16:39, Cris Ní Choisdealbha:
>
>
> *Oíche Fhilíochta agus Cheoil *
>
> Beidh filíocht agus ceol ar siúl i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha 
> Cliath (UCD), Dé hAoine an 29 Iúil,in ómós don fhile 
> Albanach Somhairle MacGill-Eain, a rugadh céad bliain ó shin. I measc 
> na n-oirfideach beidh an t-amhránaí Albanach Christine Primrose agus 
> filí an dá Ghaeilge: Nuala Ní Dhomhnaill, Biddy Jenkinson, Colm 
> Breathnach, Meg Bateman, Pàdraig Mac Aoidh, Aifric Mac Aodha, 
> Caitríona Ní Chléiricín. Tosóidh an seisiún ar 19.30 sa seomra 
> caidrimh, B104, in Áras Newman (Foirngneamh na nEalaíon mar ab fhearr 
> aithne air).
>
> Fáilte roimh chách!
>
> Is cuid í an ócáid seo de scoil samhraidh idirnáisiúnta a bheas ar 
> siúl i UCD an 28 –30 Iúil 201. Tiocfaidh mic léinn agus scoláirí 
> iomráiteacha as Éirinn agus as Albain le chéile chun téama an 
> cheangail idir an litríocht agus an stair a phlé. Beidh na léachtaí 
> bunaithe ar litríocht an dá thír, Éire agus Albain.
>
> Buíochas le Colmcille, UCD (Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, 
> Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta, Institiúid na hÉireann 
> don Léann Daonna, agus an Oifig Idirnáistiúnta), Sabhal Mòr Ostaig 
> agus Ollscoil Dhún Éideann as a n-urraíocht fhial.
>
> Teagmháil: Órla Ní Chuilleanáin [log in to unmask] 
> <mailto:[log in to unmask]>nó Máire Ní 
> Annrachá[log in to unmask] <mailto:[log in to unmask]>
>
> Máire Ní Annracháin
> Ollamh le Nua-Ghaeilge
> Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na 
> Teangeolaíochta SICSIFL
> Áras Newman
> UCD Belfield
> Baile Átha Cliath 4
>
> +3531 7168278 / +35386 816 2974
>
> __._,_.___
>
>


-- 
Marion Gunn * eGteo (Estab.1991)
27 Páirc an Fhéithlinn, Baile an
Bhóthair, An Charraig Dhubh,
Co. Átha Cliath, Éire/Ireland.
* [log in to unmask] * [log in to unmask] *