Print

Print


These sentences would appear to mean:
Here we are then. You go on up before we begin to send / put up the
luggage / stuff  etc. (i.e. on to the jetty)

Cailean

2010/10/24 frank wilson <[log in to unmask]>:
> In Lewis they call a jetty made of stone a 'Lumaraidh" It is not man made.
> A Natural harbour.
> Maybe thats the word you are looking for.
>
> Here is an extract from 'Na Ballaich air Ronaidh " by Fionnlagh Macleoid.
> page 15
> Addra; Seo sinn matha .....Falbhadh sibhse suas mus toisich sinn ri cur suas
> na lumaraidh...
>
> ----- Original Message -----
> From: Ciarán Ó Duibhín
> To: [log in to unmask]
> Sent: Sunday, October 24, 2010 5:58 PM
> Subject: Re: lom(a)raidh?
> Beagan coltach ri "lumber" a' Beurla nam bheachd-sa?
>
> Ciarán Ó Duibhín
>
> ----- Original Message -----
> From: Michael Bauer
> To: [log in to unmask]
> Sent: Saturday, October 23, 2010 8:05 PM
> Subject: lom(a)raidh?
>
> Ceist: aig mionaid 23.28 sa phrògram ùr "Partaig" tha Nan a' cleachdadh
> facal inntinneach, "lom(a)raidh" 's tha na fo-thiotalan ag ràdh "stuff"...
> bheil duine sam bith eòlach air an fhacal seo? Cha d' fhuair mi ach "fleece"
> ann an Dwelly 's na faclairean eile.
>
> http://www.bbc.co.uk/iplayer/episode/b00vhhsg/Partaig_Episode_1/
>
> Am Mìcheal Eile
> --
> Akerbeltz
> Goireasan Gàidhlig air an lìon
> Fòn: +44-141-946 4437
> Facs: +44-141-945 2701
> Am Faclair Beag ◦ Akerbeltz ◦ Firefox sa Ghàidhlig ◦ Thunderbird sa
> Ghàidhlig
>
>