Print

Print


Tha "Amnesty International" a' reic cairtean Nollag le teachdaireacht anns 
a' Ghàidhlig orra, cho math ri na cànanan eile seo: Gàidhlig na hEireann, 
Cuimris, Śonais, Spàinntis,Frangais, Ruisis agus Beurla.

Amnesty International is selling Christmas cards with "Season's Greetings" 
printed in several languages, including both Irish and Scottish Gaelic.

Tuilleadh fiosrachaidh bho http://www.amnestyshop.org.uk
no +44(0)1709-888333