Print

Print


14. Cormac mor mac Airt
da fhoithnib dANo fhial
mac LochlAINN lamhtrén 
lamh nao rocurin(?) riar
art cnomhdhu ara chúl
comhla re gart mhagh

Neil