A chairdean chira
 
Could you confirm the use of 'neartaich ' to mean confirm in the following sentence
 
B. I am just phoning you to confirm that there will be a horo dhealaidh(spelling ?) taking place at Alenes house to morrow evening.
 
G. Tha mi direach a fnadh thugad airson neartaich gum bith horo dheallaidh a cumail aig taigh Alens a-maireach san fheasgair.
 
neo doigh nas fherr
 
F.