Print

Print


On Thu, 10 Apr 2003, Alasdair MacCaluim wrote:

> A bheil fhios aig duine sam bith caite am faighinn greim air na faclan
> airson an orain "The Canadian Boat Song" anns a' Ghaidhlig? Tha fios agam
> gur e oran Gaidhlig a th' ann ach chan urrainn dhomh na faclan a lorg anns
> a' Ghaidhlig.


Tha na faclan aig :

    http://www.mudcat.org/thread.cfm?threadid=35398

    Bidh mi 'gad fhaicinn!!!

    IWK Children's Hospital Telethon - June 1st and 2nd, 2002
        $4.1 Million for 2002 - Thanks!!!

 <<<<<  Gum bi thu beo\ ann an a\m u\idheil. >>>>>
 George / Seo\ras Seto

 e-mail address: [log in to unmask] <- Main
 e-mail address: [log in to unmask] <- Alternate - Large Files
 e-mail address: [log in to unmask]  <- Work - Urgent Daytime

 url:  http://www.geocities.com/george_seto.geo      | My stuff
 url:  http://www.corvuscorax.org:8080/~gseto/creighton  | Helen Creighton