Print

Print


Chan e psadh sln a tha seo. Ach air son ur sochar 's ur suaimhneais,
tha Faclair na Prlamaid a-nis ri fhaighinn, cmhla ris na faclaran
eile, bho fhoirm iarrtais an Str-dta Briathrachais.

   http://www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/faclair/sbg/lorg.php

Tha seo a' ciallachadh, mura fhuair thu am facal a bha a dhth ort anns
an Str-dta Briathrachais, faodaidh tu "Faclair na Prlamaid" a
thaghadh bhon dropdown menu agus feuchainn a-rithist an-sin.

Caoimhn