A bheil duine sam bith air a bhith a' dol do na coinneamhan aig a' bhuidheann-c˛mhraidh GÓidhlig a tha air a bhith ann
an ionad coimhearsnachd Bhail' a' Chnuic, Inbhir Nis gach feasgar Diciadain ?
 
A robh m˛ran daoine ann? An robh e math?
 
Cailean
Am Marcair Dubh
Is i a' GhÓidhlig CÓnan mo Dh¨thcha.
 
URL: http://www.gaeldesign.com/colinmark