Print

Print


Dúirt Caoimhín:

>  church cell   > keeill
>  tree  bile   > billey
>  moon  éscae  > eayst
>  place  baile  > boayl
>  ready  airlam  > aarloo
>  rain  flechud > fliaghey
>
>
> Tá na focail sin marbh, go bhfios dom, i gcaint na ndaoine in Éirinn
> agus in Albainn, ach amháin go bhfuil "Cill" le feiceáil sna
> logainmneacha agus go bhfuil "sna bólaí seo" ("in these parts") le
> cloisteáil i dTír Chonaill.

Tá siad go léir in Ó Dónaill, cé nach bhfuil dabht dá laghad ann nach
n-úsáidtear go minic iad, le dhá eisceacht: is ionann "airlam" agus
"ullamh", focal sách coitianta i nGaeilge agus i nGàidhlig, agus is dóigh
liom, cé nach níl mé cinnte, go gurb ionann "boayl" agus "ball". Sílim 
go
bhfuil "baile" le fáil i Manainnis mar "balley". Níl a fhios agam cad as
do "bólaí".

If Manx "aarloo" is really from OI "airlam", I am pleasantly surprised to
see that it escaped the assimilation that overtook the -rl- in Irish and
Scottish Gaelic, giving us "ullamh". I suppose that the initial vowel 
"u"
is attributable to anticipation of the lip-rounding of -mh in the second
syllable. The spellings "aurlam" and "urlam" are found early on. The
etymology "on hand" seems straightforward.

Dennis