Meall ur naidheachd,
 
Thug mi sùil air an làrach-linn agaibh. Tha e uamhasach math gu dearbh. S'e rudeigin a tha dith air na diaspora Gaidhealach gu h-àraidh ann an Canada. Bha mi air mo dhoigh air a' cluintinn na fidhlearan Cheap Bhreatainn a draibheadh mar seo air an doigh beul-aithriseach  Cum suas e, a laoich.
 
 
    Tapadh leat airson sin, ach chan ann leamsa a tha am prògram seo
ach le càirdean agam. Cuiridh mi an teachdaireachd coibhneil seo
thuca ge-tà.
 
 
Niall
--