Print

Print


A Chàirdean,

Dé 'm facal as cumanta ann an ̣ran 's ann am bàrdachd, 's e a' ciallachadh
"maiden"?:

maighdeann
gruagach
̣igh

Móran taing roimh làimh,

Gobnait