LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Millenium Bug
From: Brian McLaughlin <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Mon, 15 Nov 1999 16:09:13 PST
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (13 lines)


Tha mi an de/idh leabhar beag a fhaighinn troimh'n
phost bho'n Riaghaltas, a mhi/nicheas a h-uile sin
ma dhe/idhinn a' Bhug.
 Air an duilleag mu dheireadh theirear gun urrainn dhut
leabhraichean a fhaighinn ann an Arabic, Bengali, Chinese,
English, Gujarati, Greek, Hindi, Punjabi, Somali, Turkish, Urdu,
Vietnamese, Welsh.
  Chan eil sgeul sam bith air a' Gha\idhlig ach dh' fhaoidhte gur
amhlaidh is fea\rr mar chan eil am Beurla anabarrach math aig
HMG : Air a' cheud duilleag leugh mi :- "So when the date changes
to 2000, unlike you and I (sic), these systems might not recognise
the two digit 00 date."
Brian MacL.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager