LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ceilidh Mhanchesteir Ceann an Linn
From: James Rice <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Tue, 30 Nov 1999 19:15:50 -0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (10 lines)


Gabhaibh mo leisgeul . Dhichuimhnich mi dhuibh a dh'innse gu bheil duilleag
dhachaigh againn a thaobh ACG Mheur Manchester far a bheil fios a bhith
faighinn. Gu mi fhortanach tha beagan glitchichean teichneolach ar n-aghaidh
an drasda agus is ann gun a' phrogram 99/00 a tha e fhahast.

Ach co-dhiubh faigh sibh an duilleag aig
www.smo.uhi.ac.uk/gaidhlig/buidhnean/acgm . Moran taing do'n Sabhal Mor
Ostaig an luib an cuideachadh.

Ris

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager