LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ceilidh Ceann an Linn
From: James Rice <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Thu, 25 Nov 1999 19:02:08 -0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (13 lines)


Ceilidh Mhanchester Ceann an Linn.

Bithidh a' cheilidh mu dheireadh 1999 aig ACG Mhanchester gabhail aite
Disathairne an 4mh Dudhlachd . Toiseachaidh 7.30 anns an Talla Eaglais ,
Naoimh Anndra, Heaton Moor Road, Stockport.

Bithidh failte chridheil gu dearbh do'n uile. Deagh cheol, orain, agus
dannsa. Cothrom math bhruidhinn Gaidhlig ri Gaidheil fhileanta agus luchd
ionnsachaidh. 3.00 aig an dorus.

Tuilleadh fios mailto:[log in to unmask]

Ris

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager