LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Soidhnichean Gàidhlig aig stèisean rathad-iarrainn.
From: Pol Domhnallach <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Mon, 6 Sep 1999 08:50:55 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (67 lines)


Alasdair, a charaid,

Tha soidhnichean ann d chnain air an Rathad Iarrainn gu Caol Loch Aillse.
Chan eil fhios agam idir mu dheidhinn loidhne gu Inbhir Uige agus Inbhir
Theorsa.

Beannachdan,

Pl


Alasdair MacCaluim wrote:

> Tapadh leat a Phoil.
>
> A bheil fhios agad no aig duine sam bith eile a bheil soidhnichean Gaidhlig
> air an rathad iarrainn gu Caol Loch Aillse agus/no gu Inbhir Theorsa is
> Inbhir Uige cuideachd?
>
> le deagh dhurachd,
>
> Alasdair
>
> -----Original Message-----
> From: Pol Domhnallach <[log in to unmask]>
> To: [log in to unmask] <[log in to unmask]>
> Date: 05 September 1999 19:26
> Subject: Re: Banca Rioghaill na h-Alba
>
> Alasdair,
>
> Chleachd mi fhin a h-aon inneal-airgid aig Stisean Srid na Banrighinn an
> iridh agus
> chunnaic mi a h-aon rud air a thachair.
>
> Chan fhaca mi sin a' riamh air inneal eile ach am fear seo. 'S tcha gum
> bheil
> Banca Roghail Na h-Alba an ss anns an phrsiect Rathad Iarrainn
> Gaidhealtachd
> an Iar.
>
> Bidh fios agad gu bheil sanasan ann an d chnain aig gach stisean eadar
> Glaschu
> Srid na Banrighinn agus Mallaig, An Gearasdan agus An t-ban air an lidhne
> Rathad
> Iarrainn.
>
> Mr bheannachd,
>
> Pl.
>
> Alasdair MacCaluim wrote:
>
> > A chairdean,
> >
> > Chaidh mi a Ghlaschu air an treana a-raoir agus fhuair mi airgead a-mach a
> > inneal-airgid aig Steisean Sraid na Banrigh. 'S e inneal a' Bhanca
> Rioghaill
> > a bh' ann agus bha "Banca Rioghaill na h-Alba" sgriobhte sa Ghaidhlig aig
> > bun na sgrin. Nuair a bha mi air m' airgead fhaighinn, nochd "tapadh leibh
> > airson ar cash machine a chleachda [sic]".
> >
> > Am faca duine sam bith eile Gaidhlig air inneal-airgid riamh? An e rud ur
> a
> > tha seo? Tha mi an dochas gun tachair seo air feadh na h-Alba.
> >
> > Alasdair

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager