LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAIDHLIG-A Archives


GAIDHLIG-A Archives

GAIDHLIG-A Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAIDHLIG-A
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:Mìosachain Muslamach, Hindi, Buddhist, Iùdach...
From: "Caoimhin P. ODonnaile" <[log in to unmask]>
Reply-To:Comhradh ann an Gaidhlig na h-Albann <[log in to unmask]>
Date:Fri, 24 Sep 1999 14:26:30 +0100
Content-Type:TEXT/PLAIN
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

TEXT/PLAIN (36 lines)


A bheil daoine ann aig a bheil a' Ghàidhlig agus a tha eòlach air
mìosachan eile seach am fear Crìostaidheach?  Ma tha, bu toigh le
Carol Zall ([log in to unmask]) bruidhinn riutha.

Caoimhín

---------- Forwarded message ----------
Date: Wed, 22 Sep 1999 13:20:12 +0100
From: Carol Zall <[log in to unmask]>
To: "[log in to unmask]" <[log in to unmask]>
Subject: hallo

Hi a Chaoimhin,
Ciamar a tha thu?
tha mi an dochas gum bheil thu gu math.

Innsidh mi dhut carson a tha mi a' sgriobhadh thugad.
Bu thoil leam faighinn a-mach am bheil duine 'sam bith ann bho chultaran
eadar-dhealaichte aig am bheil Gaidhlig. Tha mi ag obair air program airson
RnG
a theid a-mach roimhn a' mhillennium mu dheidhinn miosachannan dhaoine eile
- i.e., where are we in the calendars of other peoples and cultures in the
world?
Bu thoil leam daoine fhaighinn a tha 'nan muslims, hindus, buddhists, Jews,
Chinese, agus duine 'sam bith eile a tha an sas ann an non-Christian culture
aig am bheil fios mu nu miosachannan eadar-dhealaichte 'san t-saoghaoil.
Smaoinich mi gur docha gum biodh fios agad air daoine a bh'anns an t-Sabhail
reimhid (air cursaichean samhraidh?). Ma tha, bhithinn taingeil nam
b'urrainn dhut fios a leigeil dhomh. No nam biodh fios aig cuideigin eile
'san t-sabhail, 's docha gum b'urrainn dhut an teachdaireachd seo a thort
dha/dhith.
Cuideachd, am b'urrainn dhut an teachdaireachd agam a chur gu Gaelic-L?
B'urrainn do dhaoine sgriobhadh air ais thugam air: [log in to unmask]
Nam b'urrainn, bhithinn taingeil!
Tapadh leat, a Chaoimhin,
Carol

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAIDHLIG-A Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager