LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for WELSH-L Archives


WELSH-L Archives

WELSH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave WELSH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Siomedig--Eto
From: Peter Bradley <[log in to unmask]>
Reply-To:WELSH Language Bulletin Board <[log in to unmask]>
Date:Mon, 7 Dec 1998 18:27:37 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


Linda Sherman wrote:

> Cyfeillion (gobeithio):
>
> Echddoe postiais i gwestiwn yn gofyn am sut i gyfieithu rhywbeth. Yr
> unig bobl a atebodd--a diolch o'm calon iddyn nhw--oedd dau sy'n
> tanysgrifio hefyd i CYMRAEG-L. Felly fe allwn i fod wedi postio'r peth i
> CYMRAEG-L a chael yr un atebion oddi arni yn hytrach na aros am ddydd
> o ganlyniad y mesurau gwrth-wyddoch-chi-bwy sy'n arafu'r rhestr hon.
>
> Nid y tro cyntaf bod rhybeth fel hyn wedi digwydd ydy hwn. Dw i wedi
> postio cwestiynnau fan hyn o'r blaen heb gael /*unrhyw*/ ateb. A mae
> pobl eraill wedi gwneud felly hefyd a chael yr un ymateb.
>
> Mi wn i nad ydy W-L yn rhestr benodol i ddysgwyr ond i ble arall
> gall dysgwr uwch yn fynd i ofyn cwestiwynau fel hyn? Bu nghwestiwn yn un
> y medriff siaradwyr iaith-gyntaf yn unig ei ateb yn awdurdodol.
>
> Y broblem efo postio cwestiynau felly i CYMRAEG-L ydy eu bod nhw'n
> or-anodd o lawer ar gyfer ein dechreuwyr. Pan maen nhw'n ein gweld ni
> siarad am bethau felly, maen nhw'n cael ofn nad ydyn nhw'n "ddigon da" i
> bostio fan'na. Ac hefyd, y rheolau yn gofyn i mi roi cyfieithiad neu
> eirfa, ac fel lot ohonoch chithau, o bryd i'w gilydd hoffwn i ddefnyddio
> Cymraeg heb ailddweud popeth yn Saesneg.
>
> Ble mae pawb pan fydd rhywun yn gofyn cwestiwn fel yr un a'i holais
> i? Ydych chi i gyd mor frysur efo'ch gwaith arall ar gyfer yr iaith nad
> oes gynnoch chi funud, neu lai yn debycach, i deipio ateb syml i
> gwestiwn syml gan ddysgwr sy wedi gweithio yn galed i helpu /*eich*/
> iaith? Roedd gan Sian Thomas--dysgwr arall sy wedi gwneud llawer ar
> gyfer /*eich*/ iaith--amser i ofyn rhywun yn ei swyddfa a hala'r ateb.
> Beth oedd y weddill ohonoch chi yn wneud a oedd mor bwysig na allech chi
> roi eiliad neu ddwy i'r iaith?
>
> Mi wn i y gallwn ni'n dysgwyr fod yn boen yn y pen-ol weithiau. A mi wn
> i nad oes gynnoch chi i gyd y hyder yn eich iaith i ateb cwestiynnau.
> Ond rhaid bod mwy na un neu ddau ohonoch chi sy'n medru ateb. Mi wn i'n
> iawn bod llawer ohonoch chi--gallwn i enwi enwau--sy wedi sgrifennu
> llyfrau, sy wedi sgrifennu phapurau acaemaidd, sy wedi dysgu cyrsiau yn
> yr iaith, sy wedi ennill cadeiriau cenedlaethol hyd yn oed. Os na
> fedrwch chithau ateb cwestiwn bach am yr iaith, pwy a fedr?
>
> A phwy a fydd?
>
> Lin
> --
> Linda K. Sherman <[log in to unmask]>
> Freelance Writer: Technical - Business - Government

Linda,

At be' ydach chi'n cyfeirio?  'Dwi ddim yn cofio gweld cwestiynau mynd heb
eu hateb fan hyn?  A ydw i wedi colli thred neu rywbeth?

Os ydw i wedi colli cyfle i fod o gymorth, credwch chi fi, fi sy ar yn
ngholled mwy am fod llai o berson.  Ew! dyna ti athroniaeth ia?

Peter

Back to: Top of Message | Previous Page | Main WELSH-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager