LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Soul
From: Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Sat, 9 Aug 1997 15:50:34 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (14 lines)


Tom>>> Agus bidh dha "n" ann an "CHLANN".

Sean>> Ach ge-ta, nach chanadh sibh "bidh da\ "n""?

Tom> Dh'fhaodte gu'n abairinn 'na uaireanan e,
> ach chan ann tric a chualas "da" gun
> seimheadh bhuam. (Ach bu choir dhomh
> an strac a sgriobhadh.)

Bha mi a' bruidhinn air a' fo\n an raoir ri duine a/ Muideart.  Bha mise
a' fiachainn ri "da\" a ra\dh, mar a dh'ionnsaich mi e, ach chuala mi
gun robh esan aig ra\dh "dha\"!

Ciara/n O/ Duibhi/n.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager