LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:Gàidhlig air am MSN
From: Angus MacKinnon - Aonghas MacFhionghuin <[log in to unmask]>
Reply-To:Angus MacKinnon - Aonghas MacFhionghuin <[log in to unmask]>
Date:Wed, 18 Jun 1997 09:55:00 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (7 lines)


Tha caraid agam ann an Lunnainn ach a Uibhist a Deas, a tha a' cleachdadh am Microsoft Network airson post dealain ann an Gàidhlig.   Cha'n eil am MSN, ann an Sasainn,  a' tuigsinn na sràcan no na c̣daichean 8-bit, nuair a tha teachdaireachd a' tighinn bho'm MSN, ach thàinig gu math teachdaireachd do'm MSN.   Cha do chleachd an luchd-chleachdaidh aig am MSN idir.   Tha fh́os agam, gu'm bheil am MSN air an t́r ṃr Eorpach a' chleachdadh na c̣daichean 8-bit.  Tha mi a' creidsinn gu'm bheil dà àireamh an earraidh boig airson post dealain air an MSN, airson Beurla is airson cànain eile, agus tha am Microsoft a' reic a mhain an àireamh Beurla anns an UK. 

Tha dà cheist agam.  Am bheil am MSN ann an Eirinn mar seo?  Am bheil fh́os aig duine sam bith,  ciamar a fhuaras àireamh eile an earadh boig. 

Leis gach deagh dhùrachd,

Aonghus

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager