LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: default

From:

Marion Gunn <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Wed, 11 Jun 1997 17:44:43 +0000

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (82 lines)


Tuigim (agus aontai/m le cuid mho/r d)a/ bhfuil ra/ite ag Ciara/in
anseo, ach (& seo smaoineamh eile daoibh) nach do/igh libh gur ar an
mbunBheurla ata/ cuid mho/r den lucht?

Cuirim i gca/s te/armai/ mar: abort, minimize (fuinneoga, dealbha!!!),
zap the RAM, surf, interface, runtime-supplied, default, agus mar sin
de. Ba dho/igh le duine ar uairibh nach raibh lucht a gcumtha sa/ch
eolach ar a dteangain fe/inig--gurbh fhusa do/ibh focal a chumadh as u/r
na/ foclo/iri/ maithe mar Webster agus an American Heritage Dictionary a
oscailt. Cad is bun leis an dte/armai/ocht liubarsnach fhore/ignithe
neamhfhoighdeach seo go le/ir?

An e/ foclo/ir teoranta na gcartu/n agus na n-u/sce/alta is ansa le
lucht cumtha ri/omhchla/r is bun leis seo, tionchar _Hollywood_
Chalifornia, no/ an saghas leitheoireachta a dheineann (recte nach
ndeineann) an dream ata/ freagrach as te/armai/ bunaidh ri/omhaireachta
a chumadh? Pe/ rud is bun leis, cruthai/onn se/ fadhbanna nach beag do
lucht a n-aistrithe go teangacha eile nach mbaineann lucht a labhartha
(go fo/ill) leis an gcultu/r ollslogtha c/eanna.

Anois, na/ fuil canna brea/ peisteanna (t/earma fo/inteach?) arna
oscailt againn anseo, a Chiara/in?

Marion Gunn

ps
Co/ip den tcht seo a/ cur ar aghaidh chuig G-L agam, mar is do/igh liom
go bhfuil an te/ama seo e/irithe pas beag casta don lucht foghlama
(b’fhe/idir na/ fuil, ach sin e/ mo leathsce/alsa, pe/ ni/ e/, leis an
a/bhar seo thi/os agus thuas a chur faoi bhra/id phobal Gh-L).
mg> Dubhairt Marion:
> > Cuir i gca/s go raibh 2 chnaipe romhat ar an sca/ilea/n, a
> Chiara/in:
> > DEFAULT (= standard settings) agus CUSTOM (= user-defined settings).
> > CAIGHDEA/N agus SAINCHEAP mo rogha. Ni/l sli/ ar an gcnaipe do
> 'luach
> > e/agmaise' na/ fo/s do 'luach re/amhshocraithe'. Cad a chuirfea/ ina
> n-a/it
> > sin, mar ghiorru/cha/in?
>
> mar fhreagra orm fe/in:
> >...
> >>So we might end up with
> >> luach e/agmaise = default value (1, 2)
> >> luach saincho/irithe = customised or user-selected value (2, 3)
> >> luach e/agmaise neamhshaincho/irithe = supplier's default value (1)
> >> luach e/agmaise saincho/irithe = customised default value (2)
> >> luach neamhe/agmaise = runtime-supplied or non-default value (3)
> >>Alternatives to:
> >> e/agmaise, caighdea/nach; re/amh-
> >> saincho/irithe saincheaptha; sain-
> >> luach socru/; rogha
> >>...
>
> Sa chomhthe/acs sin a luaidheann tu/, ni/ bhe/adh de locht agam ar
> "caighdea/n" agus "saincheap", ach an me/idi/n seo:
> 1. is fearr liom "saincho/iriu/" na/ "saincheapadh" ar chu/iseanna
> neamhchanamhnachais.
> 2. ta/ an focal "caighdea/nach" in u/sa/id go minic cheana fe/in ar
> rudai/
> ea/gsamhla a dtugtar "standard" no/ "normalised" orthu i mBe/arla.
> Siad na te/armai/ a mhol me/ thuas don rogha seo: "socraithe e/agmaise
> neamhshaincho/irithe" vs "socraithe e/agmaise saincho/irithe"; ach
> fiu/ i ndiaidh an da/ fhocal ata/ i gcoiteann acu a fha/ga/il i
> leathtaoibh,
> aidmhighim go mba doiligh fo/s "neamhshaincho/iriu/" no/ fiu/
> "re/amhcho/iriu/"
> a ghiorru/ lena gcur ar sca/ilea/nchnaipe.
>
> Ach be/ an poinnte a bhi/ a/ dhea/namh agam, nach ionann an
> chodarsnacht sin
> agat agus an ceann a thuigim eadar "default" agus "runtime-supplied",
> agus
> nach mbe/inn ro/-tho/gtha le "caighdea/nach" a thabhairt ar "default"
> sa
> cha/s sin. "E/agmaise(ach)" a b'fhearr liom annsin.
>
> Ciara/n O/ Duibhi/n.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager