LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject:

Re: An tOlltoghcha/n

From:

Padraig de Burca <[log in to unmask]>

Reply-To:

[log in to unmask]

Date:

Wed, 11 Jun 1997 11:12:28 GMT

Content-Type:

text/plain

Parts/Attachments:

Parts/Attachments

text/plain (50 lines)


Inne/ 10 Meitheamh 1997 du/irt B D <[log in to unmask]>

> Anois nach mbeidh Michael D. ina Aire Stait (ar an drochuair),
> na/ Niamh Bh. ach oiread (ar an dea-uair), cad iad an meas sibh
> a mbeidh ina n-Aire Sta/it i Ranna an Oideachais agus na Gaeltachta?

> Ni/ bheadh iongantas orm da/ gceapfadh Si/le de Valera ina
> hAire Cultu/ir Ealai/ona agus Gaeltachta, agus Miche?l Martin
> ina Aire Oideachais o/s rud gurb iad na hurlabhraithe de chuid
> FF, ach ni/ bheadh iongantas orm, ach oiread, da/ gcuirfi/
> an tOideachas agus an Ghaeltacht le che/ile, no/ da/ gcuirfi/
> an Cult/ur, an Gaeltacht, an Timpeallacht agus an Du/chas
> le cheile.

An-shuimiu/l go deo. Anois go bhfuil an chomhaireamh thart (bhuel seachas an
troid idir Michael McDowell, PD, agus John Gormley, CA), tig linn bheith ag
smaoineamh faoi ainmneacha na n-airi/ in ionad ainmneacha na TDeanna. Beidh
orainn brostu/ mar scaoilfear leis an bhfreagra i gceann cu/pla la/ b'fhe/idir.

Do/ibh siu/d nach bhfuil a' fhios acu, ta/ an-chosu/lacht gur comhrialtas
mionlaigh idir Fianna Fa/il agus an Pa/irti/ Daonlathach ambeidh sa che/ad
rialtas eile, le tacai/ocht o/ cu/pla duine ata/ in ainm 'is a bheith
neamhsplea/ch.

Aontai/m le BD mar gheall ar Micha/el Martin. Ni/ amha/in go raibh MM ina
urlabhrai/ ar oideachas ag FF ach (i) ni/l aon iomai/ocht sole/ir don post seo
o/ na PDeanna, (ii) beidh Bertie ag iarraidh aire sinsearach a thabhairt do
Corcaigh agus (iii) is duine o/g fuinniu/l e/ MM - agus ni/l mo/ra/n do/ibh
siu/d ag FF.

Ach ni/ aontai/m leis mar gheall ar Si/le Dev - dar liomsa 'se/ Dev O/g e/
fe/in, E/amon O/ Cui/v, a gheobhaidh post na Gaeltachta. Sa Da/il b'e/ O/
Cui/v a labhair faoi teanga na Gaeilge agus ceantair na Gaeltachta agus na
hoilea/in. Is o/ Gaeltacht Chonamara ata/ se/. Ach ta/ a' fhios agam faoi nod
mo/r eile freisin: roimh an toghacha/in reachta/il Conradh na Gaeilge preas
o/ca/id faoi polasaithe Ghaeilge an pa/irtithe. D'eitil O/ Cui/v o/ aerphort
Chonamara go BA/C chun polasai/ FF a chur i la/thair. Taispea/nann a leithe/id
go bhfuil an post seo ag teasta/il uaidh. Ansin chuir se/ leis an me/id ata/ i
bhforo/gra FF maidir le "Ombudsman na Gaeilge" agus gheall se/ reachtai/ocht
teanga de shaghas e/igin.

Suimiu/l go leor luigh O/ Cui/v "Roinn na Gaeltachta agus na n-Oilea/in" - ba
thrua liomsa ceist na teanga a bheith sa/ite isteach le rud ar bith eile
seachas cultu/r agus oidhreacht.

B'e/ Joe Higgins, ceannaire an Pa/irti/ So/isialach, an t-aon TD nua eile a
bhi/ i la/thair ag an bPreas O/ca/id u/d.

Ma/s fe/idir liom chur leis an caint (scri/obh??) san aer seo - cad a cheapann
sibh faoin ra/fla go mbeidh Tony Gregory ina Cheann Chomhairle.


Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager