LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ainm a' ca\nain
From: Ciara/n O/ Duibhi/n <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Sun, 11 Feb 1996 16:38:01 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (21 lines)


Thubhairt Daibhidh R:
> Tha mi a'lorg seoladh eagrachaidh no cuideachd Eireannaich far am
> faod mi leabhraichean agus faclairean Gaidhlig-Eireannach fhaotainn,
> atha deonach ris an cur thar saile.
 
Tha mi airson moladh gun lean sinn eisiomlar Dha\ibhidh, agus na h-ainmean
"Ga\idhlig na h-Alba", "Ga\idhlig E/ireannach" agus "Ga\idhlig (?)Mhanainn"
a chur an feum, nuair a tha eadardhealachadh ri de\anamh, nuair is e do/igh-
sgri\obhaidh na h-Alba a tha sinn gha chleachtachadh, an a\ite bhith
a' bruidhinn ar "Ga\idhlig" agus "Gaeilge" mar gum b'ann da\ cha\nain glan
eadardhealaichte a bha annta.
 
Ta/ me/ ag moladh go leanaidh sinn eisiomplar Dha\ibhidh, agus na h-ainmneacha
"Gaedhilg (no/ Gaeilge no/ Gaolainn, do re/ir do chanamhna) na h-Alban",
"Gaedhilg (no/...) na h-E/ireann" agus "Gaedhilg (no/...) Mhanainn"
a chur i bhfeidhm, nuair a ta/ eadardhealughadh le dea/namh, nuair is e/ do/igh-
scri/obhtha na h-E/ireann a ta/ a/ chleachtughadh againn, in a/it a bheith
ag cainnt ar "Ga\idhlig" agus "Gaeilge" mar a bhe/adh dha/ theangaidh glan
eadardhealuighthe ionntu.
 
Ciara/n O/ Duibhi/n.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager