LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for WELSH-L Archives


WELSH-L Archives

WELSH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave WELSH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: newid enw'r rhestr
From: "Mark H. Nodine" <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Mon, 20 Feb 1995 08:56:41 -0500
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (27 lines)


>Ie. 'Dyna fywyd' i chdi. Y diawled newydd yma yn amharu ar byd bach
>cosy yr hen 'rhwyd'. Dwi ddim yn anghytuno a'r siarter. Oeddwn i yn
>amddiffyn y ffaith mai 'welsh-l' yw'r rhestr nid 'cymraeg-l'!  Dwi
>wedi gwneud fy nghwaith cartref a darllen yr archifau (cyn i mi
>ddechrau cyfrannu i'r rhestr). Dwi wedi cael nifer o ddysgwyr yn fy
>niolch am gyfieithu rhai o fy negeseuon. Ond.. rhestr Cymraeg ydi hwn
>(yn o+l yr holl bwysig siarter), a cyfrwng i helpu dysgwyr y Gymraeg.
>Felly dylai pawb ymdrechu i sgrifennu yn Gymraeg. Ond fydd neb yn
>fflamio unrhywun am sgrifennu saesneg. (Wel efallai fod rhai pobl twp
>wedi gwneud, ond dwi erioed wedi gwneud).
 
Fy nghwyn oedd bod dy frawddeg
 
    Fe fydden i yn dueddol o gytuno hefyd, gan mai rhestr i siaradwyr
    Cymraeg ydi hwn, nid ar gyfer trafod Cymraeg/Cymru yn Saesneg.
 
yn awgrymu does dim lle i drafod y Gymraeg yn Saesneg o gwbl ar y
rhestr hon, ond mae hynny'n anghywir.  Mae'r siarter yn dweud yn fanwl
ei bod hi'n dderbyniol i drafod y Gymraeg yn Saesneg (neu unrhyw iaith
arall).  Ond dwi'n cytuno mai prif bwrbas y rhestr yw rhoi lle i
negesau Gymraeg, ond nid hwnnw yw'r unig bwrpas.
 
>Yn ddiffuant, Dafydd.
 
Wrth ymoeri'n dipyn,
 
        --Mark

Back to: Top of Message | Previous Page | Main WELSH-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager