LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for WELSH-L Archives


WELSH-L Archives

WELSH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave WELSH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: CWYNION rhan I
From: Sami Laitala <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 16 Feb 1995 22:52:42 +0200
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (58 lines)


I chi sy'n dweud dydych chi ddim yn deall:
 
Os mae unrhyw beth dydych chi ddim yn deall, pam dydych chi
ddim yn gallu gofyn? Mae llawer o bobl neis yn darllen y
rhestr yma, mae llawer ohonyn nhw'n fodlon i helpu chi (yn
cynnwys innau). Yn Saesneg neu unrhyw iaith, ond os gwelwch
yn dda: TU ALLAN O RESTR! Os bydd ddechreuwyr yn concro'r
rhestr, ble mae siaradwyr a dysgwyr rhygl yn defnyddio iaith
'te? Ac os mae gen i rywbeth ar gyfer dysgwyr, bydda i'n
ysgrifennu yn Saesneg heb i unrhyw berson i ofyn imi!
 
Rwy wedi dilyn 'Basque-L' ac 'Irish-L' er bod dydw i ddim yn
gallu deall un gair (ond tapadh leabh) ond dylwn i ddim
gofyn i bobl i gyfieithu popeth imi.
 
# trying to transcribe everything,
            ^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^
Transcribe? Pam? does dim angen i gyfieithu, mae'n ddigon os
rwyt ti'n gallu *deall*. Everything? Dechra gyda thestunau
hawdd, er mwyn iti beidio defnyddio dy eiriadur trwy'r
amser. Does dim angen i ddeall bob gair i ddarllen y testun.
 
----
I fod yn oddefgar...
 
Os rydych chi'n cymharu'r rhestr Gymraeg i restri eraill,
mae *llawer* o Saesneg ar y rhestr yma. Felly, mae rhestr
Gymraeg yn oddefgar *iawn*! Does dim hawl gyda unrhyw un i
gwyno! Pam basai un yn dysgu Cymraeg os mae popeth ar gael
yn Saesneg neu Ffrangeg neu Almaeneg neu Tllinganeg...
Dechreuais i heb gymorth o gwbl, ond doeddwn i ddim eisiau
darllen pethau dwyieithog (ond y geiriadur a llyfr gramadeg
wrth gwrs).
 
# By truly respecting bilingualism (multilingualism), one can
# support the learning of the Welsh language and other lesser
# used languages.
 
Rwyt ti'n gywir, ond dydy'r rhestr yma yn lle cywir!
 
-----
"Summaries"...
 
# there's no dearth of learning materials and dictionaries, and
# so asking the "natives" to give summaries is really not on.
 
Oes!!! Does dim byd ar werth yn y Ffindir, ond efallai TYS
Welsh weithiau. Does dim byd ar cael yn y briflyfrgell
Tampere (rwy am fynd a^ rhestr llyfrau Cymraeg iddynt).
Roedd gen i anawsterau mawr i ddarganfod unrhyw beth cyn
imi gael cysylltiadau. Dydw i ddim hoffi unrhyw ddysgwr i
ymdrechu fel i. Mae gen i restr a bydda i'n cario 'mlaen i'w
anfon at bobl. Diolch i bawb sydd wedi anfon cywiriadau ac
awgrymiadau.
 
-----
 
Sami.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main WELSH-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager