LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: An Cros Bhri/ghide
From: Gearo/id O/Mealearcaidh <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Fri, 3 Feb 1995 17:11:05 EST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (27 lines)


>obroin brian eanna <[log in to unmask]> wrote :
>
>>Cuireadh ceist orm le de/anai/ cad e/ an sce/al taobh thiar den chros
>>Bhri/ghide. Bhfuil a fhios ag e/inne?
>>                Brian O Broin
>>
>> Is comhartha an-a/rsa e/ an chros Bhri/ghide. Ta si/ n/ios sinne na/
>Re/ na Cri/ostai/ochta.
>I nda/irire is ionann e/ agus an suaisti/ce,( siombail na naitsigh).
>Nuair a tha/inig na Cri/ostai/ go h-E/irinn d'aistrigh siad ru/dai/
>a/irithe sa chultu/r chun an Chri/osti/ocht a ghae/lu/. De re/ir sin
>ta/ fios ag E/ireannaigh anois ar an suaisti/ce mar an chros
Bhri/ghide.
>
>Chonaic me/ sean cinn as Contae Mhuigheo a bhi/ an-o/rna/irdigh ,ni/
>fearacht na cinn neamhurcho/irdigh go bhfeiceann tu/ anois . Bhi/ na
>sean cinn sin an-a/lainn ach an-bhagraigh le breis ge/aganna beaga.
>Bhi/ se/ an-soile/ir go raibh na crosa pa/ga/naigh.
>
>I roinnt a/iteanna i gContae Mhaigheo crochadh iad go dti/ le de/anai/
>,ni/ sa teach ach thar an doras sa sciobo/l agus ni/ chun daoine a
>chosaint ach na beithi/. Ta/ tuaraim agam gurb e/ seo bunu/s na croise
>ach ni/l a fhios agam.
>
>
>Gearo/id
>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager