LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ga\idhlig san Olaind
From: "Caoimhin P. ODonnaile" <[log in to unmask]>
Reply-To:Caoimhin P. ODonnaile
Date:Thu, 2 Feb 1995 12:24:07 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (18 lines)


[GA] Bha Seonaidh MacIomhair, BBC Raidio nan Gaidheal ann an Steo\rnabhadh
(+44 1851 705000) ag lorg cuideigin 'san Talamh I\seal (san "Olaind")
aig am biodh Ga\idhlig  (airson facal no dha\ a ra\dh air an reidio 's do\cha).
 
Bha e cuideachd a' feuchainn ri faighinn a-mach mu dheidhinn comann
Ga\idhlig a cuireadh air bonn, a re/ir coltais, ann an Oilthigh air
choireigin 'san Talamh I\seal.  Cha robh fhios aige co/ am fear.
 
An urrainn do dhuine sam bith a chuideachadh?  Ma chuirear fiosrachadh
thugamsa, cuiridh mi air adhart thuige e.
 
 
   <A couple of queries from BBC Raidio nan Gaidheal:
     1. Anyone know any Ga\idhlig speaker living in the Netherlands>
     2. Anyone know about a Gaelic society which is supposed to have been
          started by students at some university in the Netherlands? >
 
  Caoimhi/n

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager