LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Burns "Haggis"
From: Craig Cockburn <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 2 Feb 1995 00:15:36 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (27 lines)


In message  <[log in to unmask]> [log in to unmask] writes:
> A chairdean
>
> Tha sgoilear a' lorg na faclan airson
> "Address to the Haggis (R Burns)"
> anns a' Gha\idhlig.
>
> [BE]
> A youngster in the local school is looking
> for a Gaelic translation of Burns
> "Address to the Haggis" Can you help?
>
 
Tha eadar-theangachadh anns an leabhar "Ceud oran le Rabairt Burns" le
Ruairidh MacDho\mhnaill. To a haggis = "Don Mharaig". Seo agad am pri\omh
rann:
 
Gur bre\agha d' aghaidh bha\igheil chaoin
A Mharag, rogha chlann nan daoin'
Os cionn gach biadh tha thu nar smaoin
A ghrealaich cha\irdeil:
Gur math a b' fhiach thu alt'chadh - aon
Cho fad' rim gha\irdein.
 
--
Craig Cockburn (pronounced "coburn"), Edinburgh, Scotland
Sgri\obh thugam 'sa Ga\idhlig ma 'se do thoil e.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

Permalink



LISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager