LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Mearachd
From: "Caoimhin P. ODonnaile" <[log in to unmask]>
Reply-To:Caoimhin P. ODonnaile
Date:Tue, 28 Feb 1995 16:32:12 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (36 lines)


[GA] Ann an teachdaireachd gu GAELIC-L bho chionn dha\ no tri\ laithean
thuirt mi gum b'e *"http://smo.uhi.ac.uk" seo\ladh WWW na Colaisde.
'S e mearachd a bha siud.  'S e an URL ceart:
 
              http://www.smo.uhi.ac.uk/
 
Tha mi air to\iseachadh a dhe/anamh air fiosrachadh a chur ann mu
chlasaichean Ga\idhlig (agus Gaeilge) air feadh an t-Saoghail, agus
cumaidh mi orm ris a sin.
 
Bu toigh liom taing a thabhairt do na daoine a thug taic agus comhairle
dhomh nuair a chrash-aich an diosc orainn an t-seachdain a chaidh:
              Jon Malone
              Craig Cockburn
              John McCranie
              Sea/n MacSuibhne
 
Bha sinn fortanach agus cha robh gnothaichean cho dona agus a shaoil mi
an toiseach.  B'e power pack gun a bhith a' so\laraich voltage a\rd gu
leo\r a dh'adhbhraich an tubaist.  Nuair a tugadh voltage du leo\r dhan
diosca tho\isich e a' tiondadh a-rithist agus ged a cuireadh a\s do
chuid bheag de na faidhlichean a bh'ann, chaidh a' chuid bu mhotha
dhiubh an leughadh a\s de/idh beagan sgioblachaidh.  Bha an t-seirbheis
WWW againn dheth air feadh da\ latha, ach tha sinn air ais le diosca
3GB an a\ite an diosca 1GB a bh'againn roimhe.
 
   <Correction to a mistake in the URL in a message I sent to GAELIC-L
    last week.  The correct URL for Sabhal Mo/r Ostaig is as given above.
    I have started feeding in information about Scottish and Irish Gaelic
    classes round the world.
 
    Thanks to those, especially Jon Malone, who gave me advice on
    recovering from the disk crash last week.  We are back with a 3GB
    disk in place of the 1GB disk which crashed, and all the data is safe.>
 
 Caoimhi/n

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager