LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: an nuacht
From: obroin brian eanna <[log in to unmask]>
Reply-To:obroin brian eanna <[log in to unmask]>
Date:Thu, 23 Feb 1995 23:02:37 -0600
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (31 lines)


> se/ Gaeilg chaighdea/nach le (is do/iche) fuaimnidheacht Ultach a bhi/ ann,
> rud nach ionann agus Gaeilg Uladh.
 
        fi/or dhuit, a Chiara/in. A feadar an bhfuil  Raidio Fa/ilte fo/s
ar an aer?
 
>
> > ... measann se/ o/n chomhairle ata/ faighte aige ...
> > ... ta/ seirbhi/si/ bus ar fuaid na ti/re curtha as alt ag stailc lae...
>
> Thagair me/ roimhe seo don u/sa/id seo na h-aididheachta briathartha mar
> ghle/as le "aimsear re/amhchaithte" a dhea/namh. Glacaim leis go bhfuil
> sin coitianta i gConamara. Caide/ mar ta/ an sce/al i nGaeltachtai/ eile?
> Dar liom fe/in gurab e/ is co/ir a ra/dh: "o/n chomhairle a fuair se/"
> agus "cuireadh seirbhi/si/ bus as alt", mar a deirtear in a/iteacha eile
 
Aontai/m leat. Cheapas fe/in go raibh se/ aisteach. Si/lim go gcloistear
ni/os minici/ e/ o/ thuaidh, ach ni/ rachainn i mbannai/ air.
 
 
> > Ni/os luaithe inniu chuir an taoiseach agus an Ta/naiste,
> > ceannaire Fhianna Fa/il, Bertie Ahern, agus ceannaire an Pha/irti/
> > Dhaonlathaigh, Mary Harney, ar an eolas faoin deilbhcha/ipe/is. Du/irt an
> > bheirt go raibh siad sa/sta leis an eolas a fuair siad.
>
> Me/ ag de/anamh gur sa/sta a bhi/ siad, iad beirt cuachta istigh faoin
> deilbhcha/ipe/is le che/ile!
 
        Conas a de/arfa/ fe/in e/? Chuir [siad] ar an eolas faoin
deilbhcha/ipeis [iad]? Hm..
        Brian O Broin

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager