LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Mapa & leabhair.
From: Fintan Moore <[log in to unmask]>
Reply-To:Fintan Moore <[log in to unmask]>
Date:Tue, 21 Feb 1995 09:20:13 -0800
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (25 lines)


A Dhaoine uaisle, ta/ a/thas orm an corn seo...
 
Bro/n orm, b'shin o/ra/id eile.
 
Ta/ duine i mo rangsa anseo ata/ ag lorg le/irscea/il Chathair Bhaile A/tha
Cliath, ceann ata/ "suas chun da/ta" agus a bhfuil na fobhailte inti.
Chonaic me/a leithe/is nuair a bhi/ me/ sa mbaile an Samhradh seo ach ta/
se/ dearmata agam ce/ a chuir amach e/. Ni/or fhill an duine seo ar
E/irinn o/ d'fha/g se/ i/ sna 50ai/ agus ta' suim aige sna h-aithreacha a
tharla da/ chathair. Ta/ Gaeilge bhrea/ li/ofa Bhlea/chli/och ag teacht
o/na bhe/al na laethanta seo, a chuid scola/ireacht in "Synger" ag teach
chun cinn ari/s.
 
Agus me/ ag tra/cht ar na Bra/ithre Cri/ostai/, bhi/ me/ ag ga/ire roinnt
oi/che o/shin ag e/isteacht le "Amhra/in na Ghaeilgeora Mo/ra" agus ag
smaoineamh ce/n saghas "reaction" a bheadh ag an mBra/thair O/ hAnlu/in,
nach maireann, da/ gcloisfeadh se/ "bean a rachfadh chun na leapa liom le
graime/ir na mBrathar Cri/ostai/." Da/r le mo "fho/insi/," do b'e/ an fear
oillte siu/d a chuir an leabhar sin le che/ile.
 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Fintan R. Moore.                    Exile Inc.
Fionnta/n O/ Mo/rdha.                  Deorai/ocht Teo.
Internet: [log in to unmask]              Phone: 619/58-IRISH.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager