LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Faclan o\rain a dhi\th
From: "George Halliday (09)483-9039" <[log in to unmask]>
Reply-To:George Halliday (09)483-9039
Date:Tue, 21 Feb 1995 20:46:00 +1300
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (17 lines)


A Cha\irdean
 
Tha caraid dhomh a tha titheach faclan nan o\ran seo shi\os fhaighinn
 
1. Barber's Song no rud mar sin a tha a'to\iseachadh le
" Tha mi a'dol do Steo\rnabhagh.."
 
2. Take me back to Steo\nabhagh - thathar ag ra\dh gu bheil faclan Ga\idhlig
don o\ran seo.
 
3. Faclan Ga\idhlig don phort "Mrs MacLeod of Raasay"
 
Chan eil mi fhe\in eo\lach air na h-o\rain seo idir ach bhitheadh sinn
nur comain fiosrachadh sam bith fhaighinn mun deidhinn mar m.e. far
a gheibhear na faclan ma tha iad an clo\.
 
Is mise Seo\ras MacSheo\rais <[log in to unmask]>

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager