LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Ainmean airson airson E/irinn
From: "Caoimhin P. ODonnaile" <[log in to unmask]>
Reply-To:Caoimhin P. ODonnaile
Date:Mon, 20 Feb 1995 17:27:35 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (29 lines)


Dh'iarr Michael Newton orm seo a chur air adhart gu GAELIC-L air sga\th's
gun robh duilgheadasan aige fhe/in postadh gu GAELIC-L.
 
   CPD
 
----- Begin Included Message -----
 
From: Micheal Newton <[log in to unmask]>
 
Thuirt Justin --
 
>[GA]  Tha ceist agam.  Tha fios agam gur e "Eireann" am facal 'san Ga\idlig
>air "Ireland" ach bha mi a' faicinn "Iris" ann an seann fhaclair.  Bha iad
>ag radh gun robh "Iris" airson "an t-Eilean Ris," mar "nearby island."  Eil
>fios aig duine mu dheidhinn agus de\ tha an eichdraidh aig "Eireann?"
 
  Tha sin gu math neonach.  Chan fhaca mi sin a-riamh.  Faodaidh tu
sealladh air "History of the Celtic Place Names of Scotland" le
Watson gus fiosrachadh fhaighinn.  Tha mise 'ga leughadh an-drasda.
 
  Tha tri\ ainmeann air Eireann, agus tha\inig iad gu leir bho
ainmeann ban-de\ (?sic?): Eire, Banbha, agus Fodha.  Agus chuir na
Ga\idheil na h-ainmeann seo air Alba cuideachd, air a\iteacheann mar
(anns' a Bheurla) Strathearn, Loch Earn, Findhorn, Banff, Atholl
('s docha, co-dhiu\), 's mar sin air adhart.
 
  msn
 
----- End Included Message -----

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager