LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: aon agus achan
From: "L.KABEL" <[log in to unmask]>
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Thu, 16 Feb 1995 15:05:56 EST
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (23 lines)


Du/irt Christopher C. DeSantis:
 
>Ceard ata/ an di/friocht idir "duine eigin" agus "e/inne", agus
>idir "aon" agus "achan" - MH "an feidir le [e/inne/duine eigin]
>a duirt liom ma ta/ [aon/achan] di/friocht ar fad ar fad?
>
>Ni fheicim "achan" no/ "e/inne" ar mo fhoclo/ir (Talbot
>Press)...
 
Deirtear "achan" i nGaeilge Uladh agus ciallai/onn se/ "gach aon"
agus as sin a tha/ing se/. Ta/ "chuile" i nGaeilge Chonnacht agus
"gach uile" an bhri/ agus bunu/s leis.
Maidir leis an focal "e/inne", tha/inig se/ o/ "aon duine" agus
chonaic me/ e/ scri/ofa mar "aoinne" no/ rud san Oilea/nach le
Toma/s O/ Criomhthain. An u/saitear an focal sin sa Mumhain amha/in?
 
A/dh mo/r
 
Lars Kabel
*************************************************************************
94 Edinburgh Street, Lisburn Road, Be/al Feirste BT9 7DT, T. na hE/ireann
Fo/n: +44/232/666103
Ri/omhphost: [log in to unmask] agus [log in to unmask]

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager