LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Cogar 6
From: Sea/n Mac Suibhne <[log in to unmask]>
Reply-To:Sea/n Mac Suibhne <[log in to unmask]>
Date:Wed, 15 Feb 1995 14:24:00 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (90 lines)


Seo na Comhra/ do Cogar Aonad 6
Mo bhui/ochas do Michele Boisbourdin don ce/ad tri cheann!
Sea/n Mac Suibhne
.---------------------------
 
 
COMHRA/ 1
- Ce/n tsli bheatha ata/ agat?
- Is ceardai me/, a Phadraig, agus ta/imid i mbun gno/th anseo sa Spide/al
  i gceardlann an Spideal
- Ce/n tsli bheatha ata/ agat?
- Is fiodoir la/imhe me/.
- Ce/n post ata/ agat?
- Is printi/seach me/ ag potadoireacht.
- Ce/n post ata/ agat?
- Seodoir is ea me/.
 
COMHRA/ 2
- Ce/n post ata/ agat?
- Oibri/ teileafoin is ea me/
- Ca bhfuil tu/ ag obair?
- ta/ me/ ag obair in Ollscoil na Gaillimhe.
- An dtaitni/onn an obair leat?
- Taitni/onn.
 
COMHRA/ 3
- An bhfuil post agat?
- ta/ post agam anseo sa Spideal leis an nGael Acadamh, post
  pairt-aimseartha ata/ ann.
- An dtaitni/onn se/ leat?
- Taitni/onn se/ go mo/r liom. Bi/m ag casta/il le go leor daoine
  agus is maith liom sin agus is brea liom a bheith ag ple/ le
  paisti/ chomh maith.
 
COMHRA/ 4
- Ce/n t-ainm ata/ ort?
- Heli/ne Ni Raighne
- Agus ce/n post ata/ agat?
- Ni/ aon phost la/n aimseartha agam, ta/ me/ ag muineadh cor rang
  Gaeilge anseo is ansiu/d.
- Ce/ na aiteachai/ is mo/
- Anseo sa Spide/al i gColaiste Chonnacht agus ag Udara/s na Gaeltachta.
- Ce/ mhead la/ den tseachtain
- De/ Luain agus De hAoine ag Udara/s na Gaeltachta agus maidin Deardaoin
  i gColaiste Chonnacht
 
Comhra/ 5
- Ce/n t-ainm ata/ ort?
- Sea/n O Flatharta
- Ce/n jab ata/ agat?
- Bheul, an jab ata/ anseo agam, na/, tugann siad airetheoir air.  Bi/m ag
  siune/aracht agus ag plaistea/il agus ag pe/intea/il agus chuile short anseo.
 
Comhra/ 6 (An Nuacht)
Ta/ munacha eitilea/n Bhe/al an Atha le du/nadh.  Chaillfear tri/ che/ad jab da/
bha/r. Ta/ imni/ ar Chomhdha/il Eireannach na gCeardchumain faoin easpa
fostai/ochta  ata/ sa ti/r faoi la/thair. Du/irt an tAire Saothair go
bhfuil ru/n aige fostai/ocht a chuir ar fa/il i dtunscail nua, go lua.
 
Comhra/ 7 (Folu/ntas)
 
        Gaellinn Teoranta:
 
            Foluntas
 
        Ta/ folu/tas i Roinn na gCu/ntas do chle/ireach le taithi/
        chlo/sci/obhneoireachta.
 
        Beidh an tuarastal ag teacht le caili/ochtai/ taithai/ etc, an te/ a
        roghno/far
 
        Iarratais chuig:
        An Bainisteoir Pearsanta
        Gaellinn Teoranta
        Cearno/g Mhuirfeann
        Baile Atha Cliatha 2
 
 
Comhra/ 8
- Cad ta/ ar su/il agatsa anois a Emer?  An bhfuil post agat?
- Ni/l post agam fo/s ach bhi/ agallamh agam inne/ le haighaidh jab
  i munachain
- Cen chaoi ar eirigh leat?
- Caoiseach, is do/cha, ach ni/l fhios agam fo/s.  Ce/rd fu/tsa?
- Ta/ me/ ag obair i siopa faoi la/thair, ach, ta/ me/ ag fanacht le viosa.
- O/! Ca/ bhuil tu/ ag dul?
- Go an Astra/il.  Ba mhaith liom bheith i mo bhanaltra
  ach ni/l seans agam anseo!
- Ba mhaith liom imacht freisin, ach ni/l an t-airgead agam.
  Is fuatha liom bheith ag brath ar an Do/l.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager