LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Clar aig Isbhel MacAskill "Si\oda"
From: Micheal Newton <[log in to unmask]>
Reply-To:Micheal Newton <[log in to unmask]>
Date:Tue, 14 Feb 1995 09:16:17 +0000
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (18 lines)


Sgri\obh Craig --
 
>An cuala duine sam bith an cla\r u\r aig Isbhel NicAsgaill? 'Se "Si\oda" an
>t-ainm air agus tha e air a fhoillsaicheadh le "Macmeanmna", Port-righ.
>Chuala mi gu bheil e uabhasach math.
 
  Chuala.  Tha e leam-sa.  Agus bha Mairead Bennet air Radio Scotland
an t-seachdainn seo a chaidh a toirt a beachd air.
  Tha e math.  Chan eil e cho fi\or-ghnathach 's a bha an da\ chla\r
mu dheireadh, oir tha innealan-chiu\il a' cluiche comhla rithe.
Ach tha e breagha, gun teagamh, agus gu math gnathach, agus bidh e
a' deanamh mhic-talla 'nad inntinn.
 
  Bu toil leam-sa an cla\r u\r aig Domhnall Ruadh MacAskill fhaighinn --
chuala tri\ o\rain air a Radio, agus nach esan an seinneadair!  An
cuala, neo an d'fhuair, duine sam bith an cla\r seo?
 
  msn

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager