LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Da/nta as "Fortnight"
From: [log in to unmask]
Reply-To:[log in to unmask]
Date:Wed, 8 Sep 93 19:18:41 -0400
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (30 lines)


I dtaoibh a/r n-iarrachta an teanga a dh'fhoghlaim, b'fhe/idir go
bhfuil suim agaibh fa/'n da/n seo le Po/l O/ Muiri a fuaras i n-
irisleabhar "Fortnight" (Jul/Aug 1993):
 
     Tho/g me/ an teanga seo
     as leabhar, o/n chla/r dhubh, den tsra/id;
     is i/ mo chanu/int ru/nda i/
     ina n-insi/m broc-chuimhni/ leathcheilte
     is da/ saothro/fa/ foclo/ir agus graime/ar
     chrutho/fa/ lo/chrann ro/gheal
     a ghearrfadh cosa/n ro/sholasmhar
     fri/d cheo mo shi/shaoil,
     an taobh cheoch de m'inneach
     nach n-aithni/onn tu/
     ach a shiu/lann liom la/ ar la/.
 
 
Ma/'s olc maith linn e/, ni/ bhi/onn gach eile da/n i dtaoibh "an
chaili/n deis cru/idhte na mbo/".  Annseo sliocht beag le Cathal O/
Searcaigh, file homaighne/asach, as Ti/r Chonaill:
 
     A cheann dubh di/lis di/lis di/lis
     d'fhoscail a/r bpo/ga cre/achtai/ Chri/osta ari/s;
     ach na/ foscail do bhe/al, na/ sceith uait an sce/al:
     ta/ a/r ngra/ ar an taobh thuathal den tsoisce/al.
 
Raghnall de P
 
 
      ~Z

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager