LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: turus [GA]
From: Gary Ingle <[log in to unmask]>
Reply-To:Gaelic Language Bulletin Board <[log in to unmask]>
Date:Thu, 20 May 93 10:03:07 -0700
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (30 lines)


Chaidh mi do meadhon-siar na staiteachean am mios seo chaidh.
Ged nach robh cuis thaitneach a bha orm an sud, bha cothrom agam
iomadh nithean a fhaicinn agus a dheanamh: chi mi an eas Palouse, na
beantann Bitterroot, na h-uamhan anns an fha\saich Craters of the Moon,
an Fha\sach Mho/r Shaillte, an Uamh na Gaothan sna beantann Rocky,
a bheinn-theine Capulin, coilltean de craobhan Joshua, barrachd is
barrachd bheantann...
 
Chi mi sneachd anns an fha\saich agus anns na beantann; bha aimsir
blath ann Albuquerque agus ann Phoenix. Bha e a do\rtadh ann
Oklahoma -- aon latha thuit seachd oirlich uisge! Fhuair ceathrar
a' bha\s anns an tuil :-(
 
Choinnich mi Stanton McCandlish ann Albuquerque agus Dan Wilson ann
Phoenix -- daoine cairdeil a' bhuill GAELIC-L.
 
[log in to unmask] or [log in to unmask]
 
"Cum Ga\idhlig beo\!"
 
LLLLLLLLL    FFFFFFFFF
L    L    F    F
L L   L    F FFFF F
L L   L    F F   F
L L   L    F FFF  F
L LLLL L    F F   F
L    L    F    F
LLLLLLLLL    FFFFFFFFF
 
 

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager