LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for GAELIC-L Archives


GAELIC-L Archives

GAELIC-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave GAELIC-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: E/anacha 9
From: [log in to unmask]
Reply-To:GAELIC Language Bulletin Board <GAELIC-L@IRLEARN>
Date:Sat, 9 May 92 18:38:00 GMT
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (22 lines)


E/anacha na hE/ireann 9. As an leabhar "O/ Chamhaoir go Clap-Sholas"
le Seagha/n Mhac Meanman. - Ciara/n.
---------------------------------------------------------------
 
An Dreola/n.  An t-e/an is lugha ins an choillidh.
Donn uile go le/ir acht an brollach a's ta/ sin
donn-bha/n, no/ ba/n-bhuidhe.  Ta/ an coileach cuideamhail
a's is ionann me/id do/ fe/in agus do'n chirc.  I
bpoll no/ i gcrann bheag a bhi/os an nead agus na
h-uibheacha a bheirtear - seacht no/ ocht de cheannaibh -
bi/onn siad cine/al ba/n agus dearg-bhallach.  Dha/
e/ili/n a leigthear amach ins an tse/asu/r.  Pe/isteoga
is mo/ a itheas an t-e/an beag seo.
 
Ta/ an dreola/n, no/ an dreoili/n mar deirtear
i n-a/iteacha eile, ta/ se/ goilleamhnach i gceart.
Ma/ bheir se/ fa/ dear' gur baineadh do'n nid tre/igfidh
se/ i/ ar an bhomaite.  Ni/ fha/gann se/ an ti/r agus
bi/onn se/ ag gabha/il cheoil i rith na bliadhna.  Ta/ se/
aistidheach an fuath ata/ ag cuid de na daoine ar
an e/an bhocht seo.  Acht ta/ sce/al mo/r fada ag
baint do sin.

Back to: Top of Message | Previous Page | Main GAELIC-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager