LISTSERV mailing list manager LISTSERV 15.5

Help for OLD-IRISH-L Archives


OLD-IRISH-L Archives

OLD-IRISH-L Archives


View:

Next Message | Previous Message
Next in Topic | Previous in Topic
Next by Same Author | Previous by Same Author
Chronologically | Most Recent First
Proportional Font | Monospaced Font

Options:

Join or Leave OLD-IRISH-L
Reply | Post New Message
Search Archives


Subject: Re: Irish Studies One-day Conference / Comhdháil Lae ar Léann na Gaeilge
From: Marion Gunn <[log in to unmask]>
Reply-To:Scholars and students of Old Irish <[log in to unmask]>
Date:Thu, 29 Mar 2012 13:14:51 +0100
Content-Type:text/plain
Parts/Attachments:
Parts/Attachments

text/plain (175 lines)


Chuig: baill <[log in to unmask]> agus 
<[log in to unmask]>

Foinse: <[log in to unmask]> .
mg

==================================

Scríobh 29/03/2012 12:26, Meidhbhin Ni Urdail:

COMHDHÁIL LAE
AR
LÉANN NA GAEILGE

COMÓRADH
CÉAD BLIAIN
LÉACHT OSBORN BERGIN
AR FHILÍOCHT NA SCOL

IRISH STUDIES
ONE-DAY
CONFERENCE 4

Dé hAoine, 20 Aibreán 2012
Scoil an Léinn Cheiltigh
Institiúid Ard-Léinn
Bhaile Átha Cliath

*9.15 Oscailt na Comhdhála*

*9.30-11.00 Seisiún a hAon*

Cathaoir: Fergus Kelly

Pádraig A. Breatnach /Scoil an Léinn Cheiltigh/, DIAS

‘Remarks on the transmission of IGT’

Ruairí Ó hUiginn /Roinn na Nua-Ghaeilge/, OÉ Má Nuad

‘/Éireannach/: bunús, brí agus forás’

Liam Breatnach /Scoil an Léinn Cheiltigh/, DIAS

‘/Sluindfet dúib dagaisti in dána/: a Middle Irish poem on metres’

*11.00-11.30 Tae*

*11.30-13.00 Seisiún a Dó*

Cathaoir: Meidhbhín Ní Úrdail

Pádraig Ó Macháin /Scoil an Léinn Cheiltigh/, DIAS

‘Bardic poetry at the end of the thirteenth century’

Eoghan Ó Raghallaigh /Roinn na Nua-Ghaeilge/, OÉ Má Nuad

‘/Táinig léan do leith Mhogha/: marbhna le hAonghus Ó Dálaigh’

Gordon Ó Riain /Rannóg na Ceiltise/, Ollscoil Uppsala

‘/Táinig an tráth nóna/: old age in bardic religious poetry’

*13.00-14.30 Lón*

*14.30-15.30 Seisiún a Trí*

Cathaoir: Edel Bhreathnach

Damian McManus /Roinn na Gaeilge agus na dTeangacha/

/Ceilteacha/, TCD

‘Women and ancestry in bardic poetry: some observations’

Caoimhín Breatnach /Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh,/

/Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta/, UCD

‘The Annals of Ulster: verse, editions and manuscripts’

*15.30-16.00 Tae*

*16.00-17.30 Seisiún a Ceathair*

Cathaoir: Caoimhín Breatnach

Eoin Mac Cárthaigh /Roinn na Gaeilge agus na dTeangacha/

/Ceilteacha/, TCD

‘/Sléagar /agus “genitives lenited in special circumstances” i

bhfilíocht na scol’

Katharine Simms /Comhalta Emeritus/, TCD

‘Images for the role of bardic poets’

Seán Ua Súilleabháin /Roinn na Nua-Ghaeilge/, UCC

‘Bergin, Ó Cuív agus prós an Athar Peadair sa “letiriú shímplí”’

*17.30 Clabhsúr*

*Fáiltiú*

Coiste na Comhdhála

Caoimhín Breatnach, Meidhbhín Ní Úrdail

Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh,

Bhéaloideas Éireann agus na Teangeolaíochta (UCD)

/Is mian linn ár mbuíochas a ghabháil le:/

Bord na Gaeilge UCD

Foras na Gaeilge

Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-Léinn Bhaile Átha Cliath


----- Original Message -----
From: Marion Gunn <[log in to unmask]>
Date: Thursday, March 29, 2012 12:06 pm
Subject: Re: Irish Studies One-day Conference / Comhdháil Lae ar Léann 
na Gaeilge
To: Meidhbhin Ni Urdail <[log in to unmask]>

Scríobh 28/03/2012 17:46, Meidhbhin Ni Urdail:
 > >Dear colleague,
 > >
 > >I attach a programme for an Irish Studies One-day Conference
 > honouring the centenary of a lecture on bardic poetry, which
 > Osborn Bergin gave to the National Literary Society in Dublin.
 > This, the fourth conference of its kind, will take place on
 > Friday, 20 April 2012, in the School of Celtic Studies of the
 > Dublin Institute for Advanced Studies.
 > >
 > >Should you wish to attend, I would be grateful if you would
 > contact either myself or my colleague, Caoimhín Breatnach
 > ([log in to unmask]).>
 > >Best wishes,
 > >Meidhbhín Ní Úrdail.
 > >
 > >A chara,
 > >
 > >Cuirim chugat clár Chomhdháil Lae ar Léann na Gaeilge, mar atá,
 > comóradh céad bliain ar léacht a thug Osborn Bergin ar Fhilíocht
 > na Scol go dtí an Cumann Náisiúnta Liteartha, Baile Átha Cliath.
 > Seo hí an ceathrú comhdháil dá sórt a bheidh ar siúl Dé hAoine,
 > 20 Aibreán 2012, i Scoil an Léinn Cheiltigh, Institiúid Ard-
 > Léinn Bhaile Átha Cliath.
 > >
 > >Más mian leat a bheith i láthair, bheinn buíoch dá gcuirfeá
 > scéala chugam féin nó go dtí mo chomhghleacaí, Caoimhín
 > Breatnach ([log in to unmask]).
 > >
 > >Le dea-ghuí,
 > >Meidhbhín Ní Úrdail.
----
Dr Meidhbhín Ní Úrdail
Scoil na Gaeilge, an Léinn Cheiltigh, Bhéaloideas Éireann agus na 
Teangeolaíochta
School of Irish, Celtic Studies, Irish Folklore and Linguistics
University College Dublin
Belfield
Dublin 4

[log in to unmask]
T. +353 1 7168104; F. +353 1 7161166
==================================

Back to: Top of Message | Previous Page | Main OLD-IRISH-L Page

PermalinkLISTSERV.HEANET.IE

CataList Email List Search Powered by the LISTSERV Email List Manager